projekt Dzika Infrastruktura – korytarze ekologiczne

Nasza publikacja „Dzika Infrastruktura, dobre praktyki dla miejskiej przyrody” jest już gotowa!
To 28 stron porad w kategoriach: Woda, Zieleń i Zwierzęta. Zachęcamy do lektury i używania w praktyce.
Pobierz broszurę w formacie pdf klikając na przycisk poniżej:

Dlaczego takie działania są ważne?

Dzikie łączniki w miejskiej mozaice

W zurbanizowanych obszarach dużych miast postępuje zagęszczanie zabudowy. Zwiększa się presja na zieleńce i fragmenty miast do tej pory niezabudowane. Dużym problemem jest fragmentaryzacja zieleni, zrywanie połączeń między parkami i rzekami. Dołóżmy starań, aby podnieść jakość obszarów zielonych, które istnieją już w granicach miast, promować na nich rozwiązania sprzyjające motylom i innym zapylaczom, a także rozwiązania sprzyjające ptakom i małym ssakom (np. zimowiska dla jeży). 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez nas w tym roku wśród mieszkańców miast Mazowsza pokazały, że większość z nich bardzo negatywnie ocenia zmiany jakości powietrza, temperatury latem, liczebności ptaków i motyli. Dodatkowo, te same osoby deklarują, że bardzo ważne są dla nich usługi ekosystemów, szczególnie kulturowe-społeczne (np. relaksacja i terapia) oraz regulacyjne (np. oczyszczanie powietrza i wody). Dlatego właśnie warto zadbać o przyrodę w naszej nalbliższej okolicy.

Poprzez kontakt z przyrodą – podnieśmy sobie jakość życia!

Przebywanie w otoczeniu zieleni zwiększa odporność na stres, poprawia koncentracje i pomaga osiągnąć równowagę emocjonalną i duchową. Dlatego warto zadbać o jakość środowiska przyrodniczego, także na terenach prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Powstrzymajmy spadek liczebności owadów

Najnowsze analizy wskazują na światowy trend spadku liczby gatunków owadów i ich populacji w Europie. Ten alarmujący trend możemy zatrzymać. Jednym ze sposobów jest pozostawianie przestrzeni dzikich w tkance miasta, a także ograniczenie wykorzystywania chemicznych preparatów w ochronie roślin. Pamiętajmy, że 90% owoców i ponad 30% wszystkiego co jemy, uzyskujemy dzięki owadom. Wszystkie potrzebują do życia dzikości, kwietnych łąk, nieskoszonych trawników, terenów bez środków owadobójczych. Ważne jest też podnoszenie świadomości o najkorzystniejszym wyborze roślin w ogrodach. Unikanie roślin obcych i inwazyjnych na korzyść rodzimych kwitnących i owocujących krzewów (np. jarzębina, głóg, berberys, dereń itp.) jest istotnym czynnikiem zwiększenia bioróżnorodności.

Gromadźmy wodę deszczową

Zwiększenie prawdopodobieństwa i częstotliwości występowania opadów nawalnych jest jednym ze skutków kryzysu klimatycznego. Przystosowanie do przyjęcia dużej ilości opadów deszczu przez dany obszar można uzyskać tylko poprzez zwiększenie możliwości retencjonowania wody. Drogą do tego jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni infiltracji wód opadowych. Zrozumienie tego mechanizmu, dążenie do rozszczelniania powierzchni, a także używania półprzepuszczalnych substratów zmniejsza zagrożenie okresowego podtapiania nie tylko na terenie danego obszaru np. spółdzielni, ale w całej mikrozlewni. Ponadto mniejszy udział spływu powierzchniowego w zasilaniu rzek to także poprawa jakości w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych i Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych, które na terenach zurbanizowanych są poddawane większej presji.

Więcej ciekawych informacji w poniższych kategoriach: