About Barbara Grzebulska

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Barbara Grzebulska has created 16 blog entries.

Czego chcą mieszkańcy miast?

2019-12-27T15:16:52+01:00

W trakcie 5 tegorocznych terenowych spotkań z Dziką Infrastrukturą, pytaliśmy mieszkańców miast Mazowsza jak oceniają zmiany zachodzące w przyrodzie w ich okolicy. Spotkania miały charakter warsztatów, na których w atmosferze festynów

Czego chcą mieszkańcy miast?2019-12-27T15:16:52+01:00

Drzewa są płucami miasta

2019-12-06T14:38:42+01:00

To właśnie one decydują o kształcie i charakterze lokalnego krajobrazu. Możliwość doświadczania wszystkimi zmysłami przyrody, obcowania z naturą to bezpośrednia korzyść z ich bliskości. Mają wartość estetyczną, ale zawdzięczamy im o

Drzewa są płucami miasta2019-12-06T14:38:42+01:00

Zatrzymywanie deszczówki w mieście

2019-10-26T12:57:10+02:00

Dlaczego musimy zmienić nasze podejście do deszczówki? Zabudowujemy coraz bardziej nasze miasta. Utwardzone place, parkingi, chodniki i budynki. Wszystko to zmniejsza powierzchnię wsiąkania deszczu - tzw. powierzchnię biologicznie czynną. Coraz

Zatrzymywanie deszczówki w mieście2019-10-26T12:57:10+02:00

Remonty bezpieczne dla ptaków i nietoperzy

2020-01-23T10:15:25+01:00

Modernizacje budynków i ochrona mieszkających w nich zwierząt to sytuacje pozornie nie do pogodzenia. W okresie najdogodniejszym do prowadzenia remontów ptaki odbywają lęgi, a nietoperze przystępują do rozrodu. Ptaki chronią się

Remonty bezpieczne dla ptaków i nietoperzy2020-01-23T10:15:25+01:00

Koszenie płatowe zamiast całkowitego rzek i kanałów

2019-08-14T21:18:53+02:00

Całkowite wykaszanie roślinności ze zboczy koryta rzeki, powoduje długotrwałe uszkodzenia większych bezkręgowców, np. mięczaków i ważek. A także grupy organizmów pod tajemniczymi nazwami:  widelnice, chruściki, muchówki. W poprzednim artykule Właściwości oczyszczające roślin

Koszenie płatowe zamiast całkowitego rzek i kanałów2019-08-14T21:18:53+02:00

Zimowe schronienia dla jeży

2019-08-13T17:55:07+02:00

Wykonaj schronienie dla jeży Czy w Twojej okolicy jesienią trwa niewiarygodne szaleństwo grabienia i dmuchania do liści? Jeśli tak, to warto zadbać o jeże, które do zimowego snu potrzebują kupek liści

Zimowe schronienia dla jeży2019-08-13T17:55:07+02:00

Jak pomóc wróblom w mieście?

2019-08-08T15:52:33+02:00

O ptakach w środowisku miejskim, a głównie o wróblach i mazurkach piszemy co roku wiele. O tym jak obecność budek lęgowych i karmników wpływa na ich liczebność piszemy co roku z

Jak pomóc wróblom w mieście?2019-08-08T15:52:33+02:00

Deszczówka do zieleni miejskiej

2019-10-27T15:46:41+01:00

Dlaczego powinniśmy retencjonować deszczówkę? Pierwszym z powodów jest potrzeba magazynowania wody w celu późniejszego wykorzystania jej do podlewania. Jednak dodatkowym powodem jest także zapobieganie zalewaniu miast w wyniku nawalnych opadów.

Deszczówka do zieleni miejskiej2019-10-27T15:46:41+01:00
Go to Top