Zatrzymywanie deszczówki w mieście

2019-10-26T12:57:10+02:00

Dlaczego musimy zmienić nasze podejście do deszczówki? Zabudowujemy coraz bardziej nasze miasta. Utwardzone place, parkingi, chodniki i budynki. Wszystko to zmniejsza powierzchnię wsiąkania deszczu - tzw. powierzchnię biologicznie czynną. Coraz

Zatrzymywanie deszczówki w mieście2019-10-26T12:57:10+02:00

Koszenie płatowe zamiast całkowitego rzek i kanałów

2019-08-14T21:18:53+02:00

Całkowite wykaszanie roślinności ze zboczy koryta rzeki, powoduje długotrwałe uszkodzenia większych bezkręgowców, np. mięczaków i ważek. A także grupy organizmów pod tajemniczymi nazwami:  widelnice, chruściki, muchówki. W poprzednim artykule Właściwości oczyszczające roślin

Koszenie płatowe zamiast całkowitego rzek i kanałów2019-08-14T21:18:53+02:00

Deszczówka do zieleni miejskiej

2019-10-27T15:46:41+01:00

Dlaczego powinniśmy retencjonować deszczówkę? Pierwszym z powodów jest potrzeba magazynowania wody w celu późniejszego wykorzystania jej do podlewania. Jednak dodatkowym powodem jest także zapobieganie zalewaniu miast w wyniku nawalnych opadów.

Deszczówka do zieleni miejskiej2019-10-27T15:46:41+01:00
Go to Top